«Mjøsen Lange» på Helgelandskysten
Langhuset hadde storfint besøk fra «Mjøsen Lange». Høvedsmann Kai Gjessing med sitt mannskap, besøkte Sandnessjøen og Høvdingsete på Sandnes, lørdag den 5. august.

Mannskapet var på strandhogg fra Myken til Brønnøysund, og ankret denne helga opp ved gjestebrygga i småbåthavna i Sandnessjøen. Vertskapet i Langhuset tok i mot sine venner fra Lillehammer. De besøkende ble tatt i mot på historiske tufter – og vandret i fotefarene til flere kjente skikkelser som bl.a. Sigrid på Sandnes, Torolv Kveldulvson, Øyvind Finnson Skaldespiller og Hårek på Tjøtta. Fotefarene fra vikingtid på Sandnes og Tjøtta ble besøkt – og det ble også gjort reise i tid, til Petter Dass sitt virke på Alstahaug og tidene med enevelde under kongen av Danmark.

Høvedsmann Kai Gjessing sammen med sitt mannskap hadde seilt hele Helgelandskysten, slik en gjorde for tusen år siden. Skjoldene som var brukt i krig, bruker vi kun til pynt – vi er et «ikkevoldelig» båtlag som fokuserer på handel, håndverk og kultur, understreker Kai Gjessing. I Langhuset ble mannskapet bedre kjent med Sigrid på Sandnes sin historie og ættetavla, slik disse skildres i islandske ættesagaer som bl.a. i Eigil Skallagrimssons Saga.

«Mjøsen Lange» er en klinkbygd båt på omlag 34 fot med basis i en nordlandsåttring. Skipet har flott dragehode, 10 skjold og sideror – noe som forsvant på 1200 tallet. I tillegg har vi 10 årer, tradisjonell råseilsrigg og mastelengde på 7,85 meter. Utenbordsmotor er montert innvendig i en brønn, og tjener som sikkerhet for mannskapet og manøvrering i vær og vind.

«Mjøsen Lange» med sitt mannskap har vært på reiser i både inn og utland. I tillegg til byer og tettsteder i hele Norge, har skip og mannskap bl.a. besøkt Bretagne i Frankrike, Ottawa og Newfoundland i Canada, St Petersburg i Russland, Helsingfors i Finland, Gøteborg og Hamburgsund i Sverige.

Mannskapet om bord i Mjøsen Lange var et svært kompetent og kyndig mannskap, og hadde flere stolte og framtredende håndverkstradisjoner om bord. Det ble drøftet ulike muligheter for å utvikle nærhet og vennskap mellom Langhuset på Sandnes og «Mjøsen Lange» i tiden som kommer.

Mer om «Mjøsen Lange», se: http://www.mjosen-lange.no/Felles/Om%20skipet.htm

Vertskapet i Langhuset takker for storfint besøk – og ønsker «Mjøsen Lange» og mannskap en fortsatt god seilas langs Helgelandskysten.

12311 >