Velkommen til Høvdingsete på Sandnes
Velkommen til Høvdingsete på Sandnes for store og små. Her får du oppleve et skikkelig Langhus tuftet på historien fra Sagatiden og de arkeologiske utgravinger på Sandnes. Her lå det mektigste Høvdingsete i Nord-Norge for over 1000 år siden.

12311 >