Om Torolvstein

Selskapet ble stiftet i 2006, og har som formål å forestå utbygging og drift av Høvdingsetet på Sandnes med blant annet langhus og gildehall. Selskapet overtok utbyggingsplaner for Gamle Sandnes, utarbeidet av Hålogalandsmuseet i 2004. Disse planene er forankret i bl.a. arkeologiske utgravninger og funn, samt tekster fra Egil Skaldagrimssons saga.

Selskapets navn er hentet fra historiene om Torolvstein som ble reist til Torolv Kveldulvssons minne etter slaget på Sandnes. Historiene forteller at steinen var kjent fram til manns minne, men at denne ble ødelagt rundt 1900. Hålogalandsmuseet har senere gjenreist en stein til minne om Torolv, og denne steinen/bautaen står like ved Langhuset. Reising av langhuset med gildehall og årestue er på det nærmeste fullført, men det gjenstår fortsatt mange år med videre utsmykking og ornamentering. Dette arbeidet vil pågå i årene som kommer og parallelt med videre utvikling av planene for området rundt Langhuset. Selskapet vil på ulike måter formidle sagaene og historiene om Sandnesættens betydning i vikingtid. Selskapet har i perioden hatt en rekke partnere for å få dette arbeidet på plass, og ”vikinglauget” består av eiere og sentrale samarbeidspartnere. Torolvstein takker alle involverte og retter særlig takk til Hålogalandsmuseet, Alstahaug Kommune, Sentrum Næringshage, Helgeland Kulturinkubator, Innovasjon Norge og Norsk Designråd samt alle medlemmene av ”vikinglauget”. En særskilt takk til Sparebanken NordNorge for gave på 1 MNOK i tidlig prosjekterings- og planleggingsfase.

Valknuten

Symbolet ”urugnirs hjerte” er tre trekanter flettet sammen. Denne valknuten symboliserer de tre nornene som spinner alles skjebner og er et sterkt feminint vernesymbol. Symbolet skulle være et vern mot onde makter.

Valknuten symboliserer også:

  • Sigrids tilknytning til de tre nornene ved å være gårdens gydje (avledning av gud, kvinnelige sidestykke til en prest og høvding). I norrøn gudelære var de tre nornene skjebnegudinner som het Urd (fortid), Verdande (nåtid) og Skuld (framtid).
  • Sigrids tre ekteskap med Bård Kvite, Torolv og Øyvind Kåreson Lambe.
  • Jarl, bonde, trell.
  • Sandnes, Torgard og Hafrsfjord som var steder med stor betydning i Sigrids liv.
  • Se, smake, erfare, som å føle vikingetiden på kroppen.
  • Sosial, politisk og religiøst. Gildehallen hadde stor betydning som opprettholder av fellesskap, allianser og vennskap, på samme måte som Torolvsteins visjon for gildehallen i dag.
  • Klar blå himmel, dypt blått vann og grønt frodig gress