Vinterblot 2014
Onsdag 19.02.2014 møttes Vikinglaugets medlemmer "Torolvs hær" til faglig samling og Gjestebud i Langhuset ved Høvdingsete på Sandnes.

To gode firmapresentasjoner med Aker Solutions fabrikasjons avd. på Strendene v/ Plassleder Annbjørg Skjerve og CAN AS v/ Daglig leder Lars Erik Berntzen var på dagsorden.

Høvding Oddvar Pettersen ønsket velkommen til Vinterblot og etter den sedvanlige HMS introduksjonen så fortalte John «Viking» Jørgensen om historien rundt Høvdingsete på Sandnes. Deretter fortalte Oddvar om Langhusets tilblivelse basert på den lokale arkeologien og funn i Norge, Danmark og Sverige før foredragsholderne slapp til.

Annbjørg Skjerve kunne fortelle om stor aktivitet i verksted hallene som gir en ordrereserve med aktivitet ut 2015. Oppdrag både til utlandet (UK) og til Aasta Hansteen prosjektet er i ordrebøkene. Avdelingen i Sandnessjøen ansetter løpende operatører og har et behov for 12 – 15 nye ansatte i tiden som kommer, vesentlig innenfor fagene plate/sveis. Det satses på produksjon og leveranser både mot Norskehavet og nord områdene.

Lars Erik Berntzen (opprinnelig fra Lurøy) har vært med på en utfordrende, men eventyrlig vekst i CAN som har sin hovedbase i Stavanger. Lokalt har CAN etablert CAN Alsten AS og nå nylig i januar 2014 CAN Coating AS. ExxonMobil tildelte CAN AS HMS-pris for 2013; «Production Manager’s 2013 Safety Aword». Denne prisen kan bedriften med rette være stolt av.

Både Annbjørg og Lars Erik fokuserte på viktigheten av samarbeid bedriftene imellom på Helgeland. Kompletterende virksomheter styrker regionen der man samarbeider når man kan og konkurrerer når man må.

Næringsvirksomhet kan være utfordrende og alvorlig. Derfor er alle enige om at Vikinglauget representerer en fin arena for nettverksbygging der man kan møtes til både alvor, hygge og lek.

Derfor var det også på dette blot etter foredragene duket til Gjestebud i Gildehallen. På menyen var det fersk Skrei, Lever og Rogn! På kjøkkenet var det John Viking (John Arthur Jørgensen) som gjorde en kjempejobb og serverte et 30-tals Vikinger. Spesialbrygget Vinterblot drikke ble servert til maten. Etter middagen var det kappestrider med stevkonkurranse og stokkekamp i ny vri. Stevkonkurransen ble vunnet av team Sverre Knut Andresen og hans utvalgte vikinger. Nedenfor ser du det uavkortede vinnerbidraget som ble fremført med stor fysisk innlevelse.