Viking for en dag
Elever fra 8 klasse ved Sandnessjøen Ungdomsskole hadde onsdag 10.06.2015 sine historietimer ved Høvdingsete på Sandnes. Historietimer lagt

Historietimer lagt utenfor klasserommet gir ofte godt påfyll og en annen innlæring enn det som normalt utøves i klasserommet. I Langhuset fikk de omlag 50 elevene god innføring i ættetavla med både treller, høvdinger og konger, handel og vandel og maktbruk. Det ble også fortalt om hvordan vikingene dro både i østerled og vesterled både for handel og krigføring. Den lokale høvdingen Torolv Kveldulvsson var den første som eksporterte fisk til utlandet fra Nord-Norge! Det dreide seg om tørrfisk og da i hovedsak til England.

Etter at elevene hadde spist lunch var det klart for kappestrider, både stevkonkurranser med stor innlevelse, stokkekamp med hjelm hvor det var viktigere å ha en god balanse enn å være den sterkeste. Til slutt var det dragkamp som engasjerte både elever og lærere til stor innsats! Elevene på 8. trinn er ungdommer og måtte derfor finne seg i å kjempe på lik linje med lærerne!


En myndig viking og hans hirdmenn. Klar til å drikke seiers skål. Skjold med dekorasjon «Valknuten» – Torolvstein AS sin logo.


Elevene fulgte godt med under historiefortelling/guiding.


Supporter teamet gjør seg klar for å backe opp sine helter i Stokkekamp og Dragkamp.


Stokkekampen er i gang! Høvding Oddvar og John Viking ivaretar sikkerheten!


Intens innsats i dragkampene både blant jenter…

.
…og gutter


Stor konsentrasjon og forsøk på å psyke ut motstanderen i dragkamp finalen der….


…Lærer’n tok seieren i dragkampen med meget god innsats fra hans rival.


Vinnerne av f.v. «Navnekonkurransen», Dragkamp og Stokkekamp. På mandag er det gjennfortelling av innholdet i boka om Gisle på Sandnes! Da teksten i boka er på både på norsk og engelsk er det valgfritt om gjenfortelling vil fremføres på norsk eller engelsk…..


Vinner laget i Stevkonkurransen.