Sommerverter på plass i Langhuset
Sommervert Judith Bach (19), tar i mot besøkende i Langhuset denne sommeren. Hun veileder, guider og serverer gjestene, og har allerede

hatt travle uker i sommer. Det er mange besøkende fra ulike nasjoner, og det går i norsk og engelsk. Tysktalende får mer om historiene og skikkelsene fra Sandnes i egne foldere på tysk. I tillegg til sommervertene er også trellen gjennom alle år, John Arthur Jørgensen, og høvdingen Oddvar Pettersen på plass i vertskapet.

Vertskapet vil utvide åpningstidene på hverdager og planlegger helgeåpent de to siste helgene i juli, og ytterligere sommerverter vil komme på plass. Langhuset har åpent fram til 12. august.

Sommervertene er rekruttert og støttet av Samfunnsløftet Sparebanken Nord Norges – #1000 sommerjobber – et flott tiltak som hjelper ungdommer over 16 år inn i arbeidslivet og med sommerjobber.

I perioden er det både gjestebud og grupper som tas i mot på dag- og ettermiddagstider. Besøkende i grupper kan bestille tidspunkt for guiding og bespisning.


Sommerverten viser noen av utstillingene og plakatene som formidler mer om reisene, hendelsene, skikkelsene og ættene, slik disse er beskrevet i sagaen om Islendingen Eigil Skallagrimson.


Historieforteller, guide og sjefskokk i Langhuset. John Arthur Jørgensen gjør gjerne et dypdykk i ættetavlen og forteller mer om bl.a. skikkelsene fra Høvdingsete på Sandnes, om slaget på Sandnes og hendelsene presentert i Eigils saga.


Vertskap Judith klargjør grua i Årestua.


Sommervert Judith ved kongestolen i Gildehallen.


Sommervert Judith og Høvding Oddvar Pettersen.


Sommervert Vesta Pleckaityte serverer varm svele til de besøkende. Et populært tilbud.


Sommervertene Vesta og Judith sammen med Oda Olsen


Vesta sørger for utvendig vedlikehold i ledige øyeblikk. Her plenklipping foran Langhuset.

12312 >