Sigridkongressen – Frokostmøte i langhuset for kvinne nettverket Haldis
I anledning Sigridkongressen avholdt kvinne nettverket Haldis også i år sitt frokostmøte i langhuset på Sandnes.

Fredag 08.02.2013 ble en skikkelig vikingfrokost servert i Gildehallen i langhuset før selve Sigridkongressen ble åpnet, litt senere på morgenkvisten. Under frokostmøtet  holdt Rigmor Bosness foredrag om den unike Marie Ulrikke Mørch Skotsvær. En av de mest markante kvinnelige pionerer fra Helgeland.

Omlag 50 tilhørere fulgte spent med på foredraget til en engasjert Rigmor Bosness.