Liv og LAIV med Fyret
Vi er stolte av å kunne bidra til fremvekst av teatergruppa FYRET gjennom et samspill med Torolvstein AS i og rundt Langhuset.

Det er inngått en intensjonsavtale mellom FYRET og Torolvstein AS hvor Langhuset og områdene rundt vil være basis for en del av teater verkstedets aktiviteter. Avtalen gjelder for 2016 til 2020 med mål om at samarbeidet skal fortsette i mange år etter det.

FYRET representerer en fantastisk ressurs lokalt og vi ønsker å bidra til at dette samarbeidet kan stimulere til en gjensidig utvikling for begge parter.

Hovedfokus er det flotte arbeidet som FYRET gjør for barn og ungdom og at dette kan gjøres på et historisk sted som Sandnes er bra for begge parter. To hoved fokus områder fra avtalen:

– Samarbeide for flere aktiviteter for barn og ungdom knyttet til langhuset.

– Utvikle bevisstgjøring og formidlingskunsten om de historiske sporene og skikkelsene som er knyttet til det gamle Høvdingsete på Sandnes.

Sandnes er et område som har stor betydning lokalt, men som også er en del av den nasjonale kultur historien. Dette blir viktig å få informert om og FYRET er dyktig på formidling. Det er stor tro på at samarbeidet vil styrke formidlingen av Sandnes som historisk sted med og alle historiene som har sitt utspring herfra.

Liv & LAIV med både små og store. Foto: Fyret