Langhuset sommeren 2017
Langhuset på Sandnes er både reist og driftet på dugnad og frivillighet, og det gjenstår fortsatt et stort arbeid for å sikre ulike spor og beretninger fra vikingtiden.

Siden 2009 har ildsjeler hatt bistand og hjelp fra lokale banker og bedrifter. Dette har vært avgjørende for å levendegjøre tusenårig historie og skikkelser fra Høvdingsete på Sandnes.

Sommer- og høstsesongen er i gang, men det har dessverre ikke lyktes vertskapet å få på plass tilstrekkelige ressurser til å sikre daglige åpningstider ved Langhuset på Sandnes i sommer.

Denne sommeren og høsten har åpningstidene i Langhuset vært nødt å vike for ildsjelenes daglige jobber og andre forpliktelser, men vertskapet tar likevel løpende i mot bestillinger på både gjestebud og besøkende i grupper (8-12 personer). Kontaktadresser og -skjemaer ligger på nettstedet.

Vi trenger flere frivillige mannskaper, musikere og sangkor, ulike håndverk og håndverkere, faglige, finansielle og organisatoriske bidrag fra enkeltpersoner, lag og foreninger, offentlige og private aktører. Slik kan vi sammen formidle og levendegjøre tusenårig historie – og bli enda bedre kjent med Sigrid på Sandnes og hennes etterkommere.

Langhuset er åpent for alle – og alle er velkommen til å formidle og videreutvikle historiene fra Høvdingsete på Sandnes. Ta gjerne direkte kontakt med vertskapet via kontaktskjema eller telefon, om du har ideer eller ønsker å bidra sammen med oss.