Krigsveteraner fra USA
03.06.2013 var omlag 25 personer, herav 12 krigsveteraner og pårørende samlet til Gjestebud ved Høvdingsete på Sandnes i Sandnessjøen.

NROF (Norsk Reserve Offiserers Forbund) med Inge Bildøy i spissen, med gode hjelpere i Tor Bergersen og Steinbjørn Mentzoni, hadde invitert til Gjestebud i langhuset på Sandnes. Det var mange høvdinger og dekorerte gjester til stede i langhuset. Vikinghøvding Oddvar Pettersen holdt foredrag om den lokale vikinghistorien som også er en del av vår nasjonale histore.

Tilhørerne med sin militære bakrunn fulgte spesielt godt med da det ble fortalt om slaget på Sandnes i år 891, om strategier og selve slaget mellom den lokale høvding Torolv Kveldulvson og hans menn mot kong Harald Hårfagre og hans 300 mann store hær! Torolv falt i slaget på Sandnes.

Krigsveteranene hadde deltakere fra tre familier med familie overhodene; Henry White (89), Dan Segal (89) og Joe Zeller (94). Alle var samlet i langhust som en del av et større program ifm 70-års markeringen etter at et amerikansk fly ble skutt ned senhøsten 1943 av tysk luftvernartilleri utenfor Fagervika ifm angrepet på en tysk konvoy der kun piloten J.Palmer overlevde. Flyet kom fra hangarskipet USS Ranger der Joe Zeller var mannskap ombord.

Snart 95-årige Zeller var en av deltakerne på samlingen i langhuset og holdt flere gode taler og minneord om de falne samt ros til de norske elite soldatene som saboterte tungtvannsanlegget på Vemork i Telemark. Tyskerne var i ferd med å produsere og levere tungtvann fra Vemork til bruk i atombomber planlagt produsert i Tyskland.

Neste dag – 4th of July – på den amerikanske nasjonaldagen ble det arrangert en minnestund ved monumentet i Fagervika i Leirfjord.

Nedenfor noen stemningsbilder fra Gjestebudet i langhuset. Alle fotos: Steinbjørn Mentzoni.


Joe Zeller (94) i høvding-stolen flankert av f.v. Henrik White (89) og Joe sin kone Ann Wertman.


Gjestene samlet til bords i Gildehallen.


Joe Zeller (94), den eldste høvdingen som har sittet i høvdingstolen i langhuset.


Ansvarlig for Veteransamlingen i anledning 70-års markeringen
var Inge Bildøy. Her takker han Høvding Oddvar Pettersen for
god mat og drikke ifm Gjestebudet i langhuset.

<