Horva prisen 2010
Berge Furre mottar Horva-prisen 2010 i Langhuset på Horva. Ektefelle Karen E. A. Koren mottar blomster for at hun har holdt ut med en politiker gjennom et langt samliv.


Foto: Morten Hofstad Helgelands Blad