Integrering på norsk
Langhuset tar i mot barn, ungdommer og familier fra mottakene i regionen og Langhuset blir en flerkulturell møteplass gjennom hele året.

Vi ønsker å vise fram tradisjoner og dagliglivet på Høvdingsetet gjennom fire årstider.

Vi trenger mange frivillige, voksne og barn som kan dele sine erfaringer i fra lek og spill, såkorn og planting, ulike handverk, bakverk, tur i skog og mark – og finne fram til gode fiskeplasser.

I nært samarbeid med UDI og mottakene vil vi denne våren, sommeren, høsten og vinteren være møteplass for tradisjoner og dagligliv i nåtid og fortid. Målsettingen er å bli bedre kjent med norsk tradisjon og kultur, og utvikle både samspill og vennskap.

Hver mandag, onsdag og torsdag mellom kl 12:30 -14:30 gjennom hele sommeren vil vi være samlet til ulike aktiviteter både i og utenfor Langhuset.

Ønsker du å være med, vi trenger barn, ungdom og voksne som vil dele sine erfaringer og bli kjent med flotte ungdommer fra andre kulturer. Vi hører gjerne fra alle som ønsker å være med på en aktiv og litt annerledes sommer på Høvdingsetet på Sandnes.

Bilde fra «kick-off» samling 23.juni 2016 hvor barn, unge og foreldre fikk prøve seg på leker og tradisjonell norsk St. Hans feiring rundt flere bål.