Historisk Fagdag i Gildehallen
Fredag 21.11.2014 hadde historie- og norsk lærerne fra Sandnessjøen Videregående Skole (SVS) Fagdag i Langhuset på Sandnes.

Fagdagen var denne gangen i samarbeid med Høvdingsete på Sandnes v/ Torolvstein AS. For å få den rette settingen i de kulturhistoriske omgivesler, som Langhuset på Sandnes representerer, fikk lærerne en gjennomgang av den lokale historien på Sandnes som også er en del av vår nasjonale historie.

Vikingen John Arthur Jørgensen informerte grundig om ættetavlene med fokus på både Sigurd Herse, Sigrid på Sandnes, Torolv Kveldulvson, Torgar, slaget på Sandnes og Harald Hårfagre.

Høvding Oddvar Pettersen fortale om selve byggeprosjektet inkludert dokumentasjon og forankring av prosjektet gjennom arkeologiske utgravinger og funn samt Egil Skallagrimsons saga.

Fagdagen var organisert som et første faglig møte der målet er å få dette inn i fagplanen og få dette inn som en teoretisk-praktisk pedagogisk/faglig gjennomføring av undervisning i historie og norsk. Det er gjennom dette opplegget ønskelig med en fordypning og rendyrking av den lokale historien i den tidsepoken som Vikingtiden representerer både lokalt og nasjonalt. Utvalgte emner vil bli prioritert fra følgende mangfold; ættene, historie/litteratur/sagn/sagaer, byggeskikker/vikingskip/langhus, arkeologi/sikting av masser på Sandnes, tradisjonsmat/matvaner, håndtverk/verktøy/utstyr osv.

Dette blir et spennende løp for alle parter, både lærere, elever, vertskapet i Langhuset og ekstern faglig bistand!


Lærerne fra SVS samlet i Gildehallen i Langhuset til møte under Fagdagen.
F.v. Theresa Andreassen, Kjell Arne Haugland, Kari-Anne Lassen,
Hugo Reinan, Linda Gaupen, Elisabeth Holmvik, Anne Storruste og Rune Lie Gjeseth