Herøy skole på Vikingtokt
Elever fra Herøy skole hadde tatt turen til Langhuset 23.10.2018 for å få mer påfyll ifm et vikingprosjekt de hadde på skolen.

Elevene viste stor interesse for den lokale vikinghistorien fra Helgeland og Høvdingsete på Sandnes. Alle ble kledd opp i vikingdrakter og satte seg godt inn i historien. I tillegg til historisk påfyll ble det anledning for alle å delta i kappestrider på vikingvis. Alle elevene – og lærerne – gav alt de hadde i både individuelle kamper og gjennom laginnsats.

Elevene klar til kappestrider på vikingvis.

Lærerne også…

 

Engasjerte elever fulgte godt med under historie fortelling/guiding og stilte gode spørsmål.

Selv vikingdamer må være fin både i tøyet og på håret.

< 123411 >