Det jobbes med planer om Sandnesspill
I samarbeid med flere aktører ønsker Langhuset å gjenskape magien fra «SANDNES-SPILLENE». Forberedelser og planlegging er under drøftelser, og målsettingen er å kunne sette opp dette utendørsspillet i nær framtid. Ukjent objekt Vi trenger hjelp fra alle gode krefter for å kunne få til Sandnes-spillet, sier Oddvar Pettersen.

Vi skal levendegjøre vikingtiden og Høvdingsete på Sandnes – mer enn tusen år gamle begivenheter, bli kjent med mytene, slektene, hendelsene og skikkelsene fra Sandnes, så trenger vi mange frivillige, ulike fagmiljø og samarbeidspartnere – og veldig mange gode venner, sier ildsjel Oddvar Pettersen.

Det er allerede tatt store løft med flere ildsjeler og dugnadsfolk, fra lokale banker og fra ulike forretningsaktører for å reise Langhuset på Sandnes og synliggjøre sporene fra vikingtiden, sier Oddvar Pettersen – som ser fram til å ta fatt på forberedelsene av utendørsspillet i samarbeid med flere aktører.

Storsuksess med Sandnes-spillet

«Sandnes-spillet» var en skikkelig storsuksess på 90-tallet. Det var forfatter Ståle Botn fra Sandenssjøen som var opphavsmann og ildsjel, manusforfatter og regissør. Utallige ildsjeler, frivillige medspillere fra sangkor, lag og foreninger deltok i oppsettingen, og mange unge og eldre viste fram fantastiske talent og prestasjoner som både skuespillere og statister på den store utendørsscenen ved Sandnes elva.

AMFIET ved Sandnes-elva var naturlig utendørs-scene. I tiden som er gått er det reist et Langhus og minnesteiner, og vikinggraven fra Horvnes er gjenoppbygd på området ved Langhuset. Omgivelsene er som skapt for nye fortellinger, spennende opplevelser og et nytt revitalisert «Sandnes-spill».

Sigrid på Sandnes, ekteskapene, høvdingene, slektene og mytene møter store omveltninger og forandringer og disse står – sammen med dramatiske hendelser og gjestebud, handel og rikdom, makt og posisjoner – sentralt i historiefortellingene. I tillegg er dagliglivet på en storgård og alle gjøremålene gjennom årstidene viktige hendelser fra vikingtiden som farger fortellingene.

Ønsker du å bidra eller være med å gjenskape magien fra «Sandnes-spillene», ta gjerne direkte kontakt med vertskapet via kontaktadresser og -skjema som ligger på nettsiden.

Nedenfor følger noen gode minner fra Sandnes-spillene i 1992 (alle foto av Inge Ove Tysnes):

Storhetstiden på Sandnes. Sigrid på Sandnes, spilt av Oddrun Meyer, får dramatiske budskap fra selveste Kong Harald Hårfagre i Per Storfjords mektige skikkelse, godt voktet av hirdmennene Øyvind Lambe (spilt av Kjell Olav Lund) og Olve Luva (spilt av Sture Walther).

Trellen Edvard i Tor Wiigs fantastiske skikkelse, bandt sammen historiene og hendelsene, og her følger han nøye med på dialogen mellom vakre Sigrid på Sandnes (Oddrun Meyer) og storhøvdingen Torolv Kveldulvson (Inge Nergaard).

Hirdmennene i Gunleiv Moen, John Arthur Jørgensen og Ketil Indeberg sine skikkelser, hadde sammen med Inge Nergaard og Oddrun Meyer, sentrale roller i Sandnesspillet i 1992. Sigrid og Torolv Kveldulvson, følger gamle Sigurd Herse (Sigrids far) til haugs, og Sigrid på Sandnes fører med dette storhøvdingen Torolv Kveldulvson fra Torgar til hennes egen hjemgård, Sandnes.

Frillene på Høvdingsete på Sandnes hadde mange diskusjoner, og ble spilt av bl.a. Ann Harriet Dalen og Kirsti Hesjevik.

Trellen Edvard i Tor Wiigs skikkelse var forteller i Sandnesspillet. Her får han en kraftig «lusing» av en av storgårdens drenger, spilt av Atle Larsen.

Bildene viser fullsatte tribuner i AMFIET nede ved Sandes-elva  – og avissartiklene forteller over flere sider om stor suksess og mer enn 1 200 besøkende gjester på Sandnesspillet i 1992.

Dagliglivet på Høvdingsete på Sandnes var hardt og krevende arbeid – og ved forberedelser til gjestebud krevde det ekstra harde tak for både kvinner og menn.

Etter at Langhuset er satt i brann i et svært dramatisk slag, faller Torolv Kveldulvson for Kong Harald Hårfagre sitt spyd. Et trist og sorgtungt følge, legger her Sigrids andre ektemann, høvdingen Torolv Kveldulvson, i haug. Kong Harald Hårfagre reiser senere Torolvsteinen til hans minne.

Etter Torolv Kveldulvsons sitt fall  i slaget på Sandnes i 891, blir hirdmannen Øyvind Lambe (Kjell Olav Lund) av kongen, utpekt til å gifte seg med selveste Sigrid på Sandnes (Oddrun Meyer), og han blir hennes tredje ektemann. Storgården på Sandnes og privilegiene blir deres. Sigrid blir mor til Finn Øyvindsson, og han gifter seg med Ragnhild, barnebarn til Kong Harald Hårfagre. Sigrid blir senere bestemor til den kjente skalden, Øyvind Finnson Skaldespiller og oldemor til selveste storhøvdingen, Hårek på Tjøtta.

Kraftfulle merkesmenn og modige vikinger vokter selveste kong Harald Hårfagre på hans ferd til Sandnes, og vi ser bl.a. merkesmennene Øyvind Lambe (Kjell Olav Lund), Terje Johansen og Viggo Myhre som kongens utvalgte under slaget på Sandnes.

Forberedelsene gikk over flere måneder, og manusforfatter og regissør Ståle Botn forberedte og drillet mannskapene før premieren i 1992.

Forfatter og kulturpersonlighet Ståle Botn, var opphavsmann til Sandnes-spillene. Han har skrevet utallige bøker om vikingtiden og denne tidsepoken. Han var ideskaper av Høvdingsete på Sandnes og utarbeidet også skissene til Langhuset på Sandnes. Ståle Botn døde i april 2014.