Gjestebud Basemarkering
Onsdag 19.06.2013 var det Gjestebud i langhusets gildehall. Anledningen var Statoil og Helgelandsbase sin markering av 30 års basedrift på Holmen som nå er avsluttet.

Alle basetjenester skal nå betjenes fra Horvnes.  Stort oppmøte av personell fra Statoil med både tilreisende og lokale repr. bl.a. v/ basesjef i Sandnessjøen Kjell Magne Tysnes og  personell fra Helgelandsbase.

Det ble gjort stas på tidl Basesjef i Helgelandsbase Frans Nilsen (nylig pensjonert). Statoils forsyningssjef for alle basetjenester i Norge, Tor Sigve Gjerde, overrakte gave til Frans Nilsen som fortalte om den spede begynnelse med de første driftsår på Holmen og oppbyggingen av basetjenestene som nå er over i et nytt kapittel på Horvnes.

Høvding Oddvar Pettersen fortalte de fremmøtte gjestene om den lokale viking historien ved Høvdingsete på Sandnes i Sandnessjøen, som er en del av nasjonalhistorien. Det var også kulturelt innslag med bl.a. fetteren til Petter Dass i Tor Helge Allern’s skikkelse. Etter markeringen i langhuset dro gjestene til Horvnes og fikk presentert den nye logistikkhallen med tilhørende fasiliteter.


Tor Sigve Gjerde (Forsyningssjef for alle Statoils basetjenester i Norge)


Frans Nilsen, første basesjefen i Sandnessjøen, fortalte om
basedrift på Holmen og de første driftsår


Interesserte tilhørere


Peder Jespersen (fetter av Petter Dass)  i skuespiller/forteller
Tor Helge Allern sin drakt. Her studerer Jespersen sin latin i
år 1696, før han møter allmuen.