Fire årstider – en bildekavalkade fra vår og sommer
Langhuset har tatt imot barn, ungdommer og familier fra mottakene i regionen. Vi har denne våren og sommeren vist fram tradisjoner og dagligliv på Høvdingsetet.

Mange frivillige og innleide mannskaper har delt sine erfaringer i lek og spill, såkorn og planting, ulike håndverk, slåttonn og bakverk.

Ungdommene har vært på fisketurer og fisket fra både båt og fra land. God fangst er filetert, tilberedt og stekt på bål.

Slåttonn er gjennomført på tradisjonelt vis med ljå, rive og hesjing. Stor fin hesje er satt opp ved Langhuset og tørr høy er levert Solvoll gård.

Skog og skogbrukets betydning i Norge gjennom 1000 år. har vært sentralt tema gjennom forelesninger, bedriftsbesøk og praksis.

I ukene som kommer skal ungdommene ut i skog og mark, fjellturer, lære om bruk av kart og kompass, pakking av tursekk og delta i aktiv bruk av naturen.

Fiske og fangst i Norge

Forberedelser til fisketur krever god kjennskap til kasteteknikk, valg av sluker og sikkerhet.

På vei ut til fiskefeltene – godt og riktig utstyr for båtfiske.

Storfangsten i hus og besto av storsei, makrell, hyse og torsk.

Storfangsten på inn i Langhuset for tilberedning, filetering og gilde.

Fangsten fileteres under god veiledning fra Håkon Grande.

Et utvalg av fangsten klar for steking på bål.

Bål klargjøres og fangsten stekes.

Slått arbeid

Lære å slå med ljå.

Rake sammen ferdig slått gress.

Hesjen kommer på plass med god veiledning fra fagmann Arne Larsen.

Hesjing i full gang med nysgjerrige og interesserte turister.

Godt samspill for å få gresset på hesjen. Mange fine kommentarer fra forbipasserende, besøkende og turister som gledet seg med gjensyn av hesjer på gamle Sandnes.

Tørrhøyet klart.

Det har vært en god tørkeperiode og tørrhøy klargjøres for levering.

Slåtten er unnagjort og velfortjent hvil i tørrhøyet, mens en venter på slåttgrauten.

Dagligliv med planting, såing og bakst

Oppstart snekring av blomsterkasser.

Arbeidstegninger studeres.

Blomsterkassen begynner å ta form.

Planter og sår i ferdige blomsterkasser, og venter på at det skal spire og gro.

Ferdig produkt med stolte håndtverkere.

Stor bake aktivitet i Årestua.

Steking av lapper på steketakke.

Jenter lager ulike kreasjoner.

Vanning og stell av blomster.

Planting av nye blomster.

Stolte jenter fullfører sommerens planting.

Bedriftsbesøk og læring om betydningen av skog og skogdrift i Norge gjennom tidene samt navn på norske tresorter.

Edderkoppen staver ord for norske tresorter.

Deltagerne heier på hverandre i edderkopp konkurransen.

Det jubles for lagseier og premiering

Samling før avgang til Tufteparken med reint vann fra De Syv Søstre. Ledere i Tufteparken er Henrik Henriksen og Daniel Anfindsen fra SIL fotball.

Finale i stokkekamp.

12311 >