Dronningens bursdagsfest i Langhuset
Dronningens bursdagsfest. Artikkel fra HBlad.