Besøk fra Kippermoen
Den 12.06.2014 var elever fra Kippermoen Ungdomsskole fra Mosjøen

Den 12.06.2014 var elever fra Kippermoen Ungdomsskole fra Mosjøen i Langhuset på Sandnes. Der ble det servert Vikinglunch og deltakerne nedla  stor innsats i kappestridene – spesielt under Stokkekampene viste elevene heroisk innsats og strategisk krigføring.


John «Viking» Jørgensen fortalte om ættetavla og slaget på Sandnes der den
lokale høvding Torolv Kveldulvsson falt.


Tre friller i Høvedsetet.


Vikinglunch hentes i Årestua


John «Viking» Jørgensen i Årestua. Her sammen med en av lærerne.


Drag kamp mellom to jenter!


Finale Stokkekamp


Vinner av Stokkekamp.

12311 >