Besøk fra Herøy skole Voksenopplæringen
Tirsdag 18.11.2014 hadde vi for første gang besøk av elever fra en Voksenopplæring.

Herøy skole ved lærer Birgit Fossheim hadde denne gangen tatt med seg elever fra Voksenopplæringen.

Elever og lærer fikk seg en fin opplevelse i Langhuset ved Høvdingsete på Sandnes. Elevbene med internasjonale bakgrunn fikk god gjennomkjøring av den lokale vikinghistorien på Sandnes og tiden rundt Norges samling inkludert slaget på Sandnes i år 891 der Harald Hårfagre kom nordover til Sandnes med 300 mann for å ta den lokale Høvding Torolv Kveldulvson. Etterpå fikk elevene demonstrert kappestrider i bl.a. dragkamp og stokkekamp.


De besøkende samlet rundt John Viking (John Arthur Jørgensen)
sittende i høvdingstolen i Gildehallen.