Åpningstider i juli 2022

Besøk Høvdingsete på Sandnes i juni/juli.

Åpningstidene i juli er mandag - fredag kl 11:00 - 16:00.