Skolebesøk fra Sandnes skole
Under ledelse av hovedlærerne Joakim Eliassen og Karin Tønder Knutsen hadde elevene fra 6. klasse ved Sandnes Skole tatt turen for å avslutte prosjektet om vikingtiden.

Fredag 17.03.2017 var 6. klasse ved Sandnes skole på besøk i Langhuset. Elevene hadde under faget historie gjennomført et prosjekt med oppgaver om Vikingtiden og besøket i Langhuset var derfor en fin avslutning på prosjektet.

Under ledelse av hovedlærerne Joakim Eliassen og Karin Tønder Knutsen hadde elevene fra 6. klasse ved Sandnes Skole tatt turen for å avslutte prosjektet om vikingtiden. Hva er vel da mer passende enn at nettopp Sandnes skole benytter seg av et besøk i Languset på Sandnes.

Her fikk elevene mer påfyll om den lokale historien ved Høvdingsete på Sandnes, om Sigrid på Sandnes og hennes mann Torolv som var en mektig lokal høvdig og drev mye med handel både mot øst og vest. Elevene fikk høre om det dramatiske slaget på Sandnes i år 891 under ledelse av kong Harald Hårfagre, som til slutt tok livet av Torolv Kveldulvson. I tillegg fortalte Høvding Oddvar om de arkeologiske utgravinger og funn som er gjort på Sandnes og hvorfor en rekonstruksjon av Langhuset ble bygget akkurat der det står i dag. Elevene fulgte godt med og stilte gode spørsmål underveis.

Både elever og lærere fikk prøve seg i vikingkappestrider og vinnerne ble premiert, men vertskapet berømmer alle for en meget god innsats der alle deltok. Det var «mann-mot mann», «kvinne mot kvinne» og «kvinne mot mann». Det var jentene som til slutt dro av med seieren i finalene, i både dragkamp og stokkekamp.

Elever og lærere klar til å reise 1000 år tilbake i tid

En høvding og hans hær

«Sigrid» fra Sandnes og hennes livvakter

En høvding med skumle øyne og hans nærmeste hird

 

Det var kappestrider der alle deltok.

Kvinnekamp i Vikingtiden…?

To vikinger er klar til kamp

Trellen John Arthur delte ut premier i både dragkamp og stokkekamp.

Vinnerne av dragkamp og stokkekamp takker Odin og Tor for styrken

Tre friller i Årestua. Etter kampene var det tid for en liten matbit.

< 1234511 >