Historietime i Langhuset
Tirsdag 28.10.2014 hadde 80 elever + lærere fra Sandnessjøen Videregående Skole tatt turen innom Høvdingsete på Sandnes for et par historietimer.

Dette var et ledd i undervisningen og en praktisk innføring i den lokale vikinghistorien som også er en del av vår nasjonale historie.

Alle ble kledd opp i vikingdrakter for å få den rette settingen og innlevelse ved å være i et slikt bygg som ivaretar vår kulturarv. Her koste de seg i et par timer som inkluderte både historiefortelling og guiding samt hvorfor langhuset akkurat var bygget der. Elevene fikk også innblikk i byggemetoder og hvorfor Langhuset akkurat var reist på Sandnes.

Elever og lærere koste seg i Langhuset i et par timer og fikk også prøvd seg i utøvende virksomhet bl.a. med stevkonkurranse med frie tøyler… Her ble det framført mange forskjellige interessante og artige versjoner, alt fra flotte dikt dikt på rim og stev til kreative fremføringer med god innlevelse.

Vertskapet i Langhuset og lærerne konkluderte med at her var det mange fremføringer og talenter med mulighet å spille videre på – både med tanke på seriøst faglig innhold innenfor gitte rammer, men også gi eleven rom for kreativt selvdefinert innhold!


Hele gjengen samlet utenfor Langhuset i tidsriktige kostymer.
Hugos hær beskyttende i forgrunnen – med både våpen og hjelm!


– De fire uovervinnelige –

På vei inn i langhuset til historietime og kappestrider


Elevene fulgte nøye med under historiefortellingen


Vinnerne av Stevkonkurransen – De fremførte sin eminente versjon av
Slaget på Sandnes med ekstremt god inlevelse. «Sigrid» på Sandnes i midten.

Flere deltakende lag med god innsats::


En annen utgave med «Sigrid» i midten.
Dere var alle flinke, modne og flotte representer for Sandnessjøen Videregående Skole!! Hilsen vertskapet.