Vårblot 2014

Torsdag 05.06.2014 var medlemmer av Vikinglauget samlet til Vårblot i Langhuset. Det faglige temaet

denne gangen var Subsea. Kulturelle innslag og temavalget falt i smak og trivselen blant de fremmnøtte var stor. 

  • Utbyggingsplaner og fremdrift på Horvnes, Helgelandsbase v/ Stig Sørra
  • Utdanningsmuligheter innenfor Subsea. Skoleverket v/ Stian Teting.
  • ”Subsea prosjekt Helgeland”, Inkubator Helgeland v/ Hanne Falch Kistoffersen
  • Oppsummering service/leveranse behov innenfor Subsea v/ Kjell Magne Tysnes
  • Aktuelle fokusområder, Alstahaug Næringsforening v/ Sverre Knut Andresen

  • Diskusjon 

Middag med god mat og drikke ble servert etter alle foredragene og diskusjon blant engasjerte deltakere.