Torolv Kveldulvson sentral i eksport eventyret

Høvdingen Torolv Kveldulvson ved Høvdingsete på Sandnes startet handelseventyret med tørrfisk fra Lofoten til Tyskland og England.Ny forskning dokumenterer handel med skrei fra Lofoten til kontinentet, og bekrefter skildringene som framkommer i Egil Skallagrimsons sagaer - islandske skrifter og nedtegninger fra rundt år 1200. 

Les mer om nyheten på NRK Nordland, 8. august 2017:

https://www.nrk.no/nordland/torrfisk-sensasjon_-_-vikinghistorien-ma-skrives-om-1.13632492

 

DNA fra tusen år gamle fiskebein fra Lofoten er funnet i Tyskland, og dette vekker internasjonal interesse. Forskere mener dette bekrefter at handel med fisk har pågått allerede i fra vikingtiden. Se artikkel fra tysk tv:

http://www.n-tv.de/19973661