Jenter i tvekamp

Gjennom somersesongen 2014 hadde Høvdingsete på Sandnes besøk av gjster fra både inn og utland.

Besøkende barn og unge fikk lov til å prøve seg både med hjel, sverd og skjold. Ikke alt gikk like greit for seg - noen endte opp i tårer, men disse to jentene hadde en gemyttlig kamp seg imellom.

 

 To jenter i gemyttlig tvekamp. Behørig utstyrt med både hjelm, sverd og skjold.