Langhuset

I jernalderen var langhusene de dominerende bygningene på storgårdene. De største bygningene var 50-60 m lange, noen ganger enda større. Langhusene rommet ofte både bolig og husdyr. Langhus over hele Norden er bygd opp av et stokkesystem, mens ytterkledning kan variere avhengig av tilgang på materialer. På Helgelandskysten var torvvegger vanlig.

Det nyreiste Langhuset på Sandnes er 65 meter langt og 7-10 meter bredt, og er reist i denne tradisjonen. Husdyrdelen er sløyfet til fordel for boligdel og gildehall. Langhuset er bygd med furuskog fra St. Petersburg og med hjelp av russiske håndtverkere som fortsatt har holdt de gamle byggetradisjonene i hevd. Lokale entreprenører og håndtverkere har fullført innredning, tak og vegger. Torv til taket er hentet fra Tjøtta og torv til veggene er hentet fra Nyjord.

Langhuset tar form Langhuset tar form Langhuset tar form

Langhuset reiser seg høsten og vinteren 2008/2009.