Viking for en dag

Elever fra 8 klasse ved Sandnessjøen Ungdomsskole hadde onsdag 10.06.2015 sine historietimer ved Høvdingsete på Sandnes. Historietimer lagt

utenfor klasserommet gir ofte godt påfyll og en annen innlæring enn det som normalt utøves i klasserommet. I Langhuset fikk de omlag 50 elevene god innføring i ættetavla med både treller, høvdinger og konger, handel og vandel og maktbruk. Det ble også fortalt om hvordan vikingene dro både i østerled og vesterled både for handel og krigføring. Den lokale høvdingen Torolv Kveldulsson var den første som eksporterte fisk til utlandet fra Nord-Norge! Det dreide seg om tørrfisk og da i hovedsak til England.

Etter at elevene hadde spist lunch var det klart for kappestrider, både stevkonkurranser med stor innlevelse, stokkekamp med hjelm hvor det var viktigere å ha en god balanse enn å være den sterkeste. Til slutt var det dragkamp som engasjerte både elever og lærere til stor innsats! Elevene på 8. trinn er ungdommer og måtte derfor finne seg i å kjempe på lik linje med lærerne!

En myndig viking og hans hirdmenn. Klar til å drikke seiers skål. Skjold med dekorasjon "Valknuten" - Torolvstein AS sin logo.

 

Elevene fulgte godt med under historiefortelling/guiding.

 

Supporter teamet gjør seg klar for å backe opp sine helter i Stokkekamp og Dragkamp.

 

Stokkekampen er i gang! Høvding Oddvar og John Viking ivaretar sikkerheten!

 

Intens innsats i dragkampene både blant jenter...

 ....og gutter

 

Stor konsentrasjon og forsøk på å psyke ut motstanderen i dragkamp finalen der....

 

...Lærer'n tok seieren i dragkampen med meget god innsats fra hans rival.

 

Vinnerne av f.v. "Navnekonkurransen", Dragkamp og Stokkekamp. På mandag er det gjennfortelling av innholdet i boka om Gisle på Sandnes! Da teksten i boka er på både på norsk og engelsk er det valgfritt om gjennfortelling vil fremføres på norsk eller engelsk.....  

 

Vinner laget i Stevkonkurransen.