Historietime for SFO

Sesongen er endelig i gang – rundt 50-60 barn fra SFO markerte åpning av sommersesongen 2011.

Her fikk en høre historier om Torolv Kveldulvson og  Harald Hårfagre sine bravader, teste sved og skjold og ikke minst bake vikingbrød på bål.

Se omtale fra Helgeland Arbei derblad av SFO-barn som har historietime i Langhuset